نمونه ای از پروژه های اجرایی این شرکت:
 
شهرداری منطقه 12:
ساخت و اجراء تجهیزات ترافیکی( چشم گربه ای و گل میخ، سرعت گیر)
 
شهرداری چهار دانگه :
ساخت و اجراء تجهیزات ترافیکی( بشکه ایمنی، استوانه ایمنی ، تابلوهای انتظامی)
 
منطقه آزاد چابهار:
ساخت و اجراء تابلوهای هدایت مسیر و اطلاعاتی
 
عسلویه :
ساخت و اجراء تجهیزات ترافیکی ( بشکه ایمنی، استوانه ایمنی ، تابلوهای انتظامی و غیره)
 
اداره راه و ترابری ایرانشهر:
ساخت و اجراء تابلوهای پلیمری (پلاستیکی)
 
شهرداری چهار دانگه :
خط کشی گرم و سرد
 
شهرداری منطقه 12:
ساخت و اجراء تابلوهای اسامی معابر
 
اداره راه و ترابری ایرانشهر:
ساخت و اجراء تجهیزات ترافیکی( بشکه ایمنی، استوانه ایمنی، چشم گربه ای )
 
عرف ایران:
اجراء و نصب تجهیزات ترافیکی، تابلوهای هدایت مسیر و اطلاعاتی و تعمیر و نگهداری گاردریل
 
شهرداری فشم :
ساخت و اجراء تجهیزات ترافیکی و گاردریل
 
تعمیر و نگهداری گاردریل شهرداری مناطق 1و3و4و7
 
ساخت و اجراء گاردریل پروژه مترو نواب
 
پارکینگ عمومی تندیس :
ساخت و اجراء تجهیزات ترافیکی و خط کشی
 
پارک آموزشی شهرداری رباط کریم:
خط کشی و اجراء تجهیزات ترافیکی
آدرس کارخانه : شهرک صنعتی عباس آباد، خیابان ابن سینا، کوچه 16 ، پلاک 1500
دفتر : تهران - بلوار میرداماد، برج رز ، طبقه دهم ، واحد 1003
۰۹۱۲۱۳۶۲۹۵۸
 ۰۲۱۴۴۹۶۳۶۲۷